Јордан Хаџи Константинов-Џинот 23
1000 Скопје

rc.mk@undp.org

(+389 2) 3249 500

(+389 2) 3249 505

ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ


Секоја од 193-те земји-членки на Обединетите нации е член на Генералното собрание. Државите се примени на членство во ООН со одлука на Генералното собрание по препорака на Советот за безбедност.

ГЛАВНИ ОРГАНИ


Главните органи на ООН се Генералното собрание, Советот за безбедност, Економско-социјалниот совет, Советот за доверители, Меѓународниот суд на правдата и Секретаријатот на ООН. Сите се основани во 1945 година кога беше основано ООН.

РАКОВОДСТВО


Генералниот секретар на Обединетите нации е симбол на идеалите на Организацијата и портпарол на интересите на светските народи, особено сиромашните и ранливите. Актуелниот генерален секретар на ООН, а деветтиот носител на функцијата, е г-дин Антонио Гутереш од Португалија, кој ја презеде функцијата на 1 јануари 2017 година. Повелбата на ООН го опишува генералниот секретар како „главен административен службеник“ на Организацијата

СЕКЕРТАРИЈАТ


Секретаријатот, еден од главните органи на ООН, е организиран по оддели, при што секој одел или канцеларија има посебна област на дејствување и одговорност. Канцелариите и одделите се координираат едни со други за да обезбедат кохезија во секојдневното извршување на работата на Организацијата и нејзините канцеларии и дежурните станици ширум светот. На чело на Секретаријатот на Обединетите нации е генералниот секретар.

ФОНДОВИ, ПРОГРАМИ, СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ АГЕНЦИИ И ДРУГИ


Системот на Обединетите нации, исто така, неофицијално познат како „семејството на ООН“, е составен од самата ООН и многу поврзани програми, фондови и специјализирани агенции, сите со свое членство, лидерство и буџет. Програмите и средствата повеќе се финансираат преку доброволни придонеси. Специјализираните агенции се независни меѓународни организации финансирани и од доброволни и од проценети придонеси.