Во светот се случуваат неколку големи промени. Климата се менува драстично. Сведоци сме на големи промени во технолошкиот и во развојот на општеството. Се соочуваме со ризици на се поголеми нееднаквости, долгорочни конфликти и нови форми на насилство. Менаџирањето на овие трендови бара соработка преку границите, секторите и генерациите. Тоа е потребно и за нашата визија за побезбеден, поправичен и по-оддржлив свет.

Вашите одговори на овие прашања ќе помогнат во решавањето на овие проблеми и трендови на меѓународно ниво, а ќе ни овозможат и подобра позиција да ги оствариме нашите цели за подобра и посветла иднина во 2045 – кога Обединетите нации ќе слават 100 години постоење.

ПОПОЛНЕТЕ ГО ИСТРАЖУВАЊЕТО