СИТЕ Програма за развој при ОН - УНДП Фонд за деца при ОН - УНИЦЕФ Канцеларија на висок комесаријат за бегалци - УНХЦР Фонд за население при ОН - УНФПА Тело на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените - UN Women Светска здравствена организација - СЗО Меѓународна организација на трудот - МОТ Организација за храна и земјоделство на Обединетите нации - ФАО Меѓународна организација за миграции - ИОМ Канцеларија на висок комесаријат за човекови права - ОХЦХР Канцеларија за дрога и криминал - УНОДЦ Канцеларија за услуги на проекти при ОН - УНОПС Светска банка Меѓународен монетарен фонд - ММФ